elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
A+
A-
Wtorek 15.10.2019
Jesteś tutaj:

Oferta edukacyjna

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanka, opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci w oparciu o podstawy programowe.


Realizując cele Przedszkole w szczególności:

  •  Utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
  • Wspomaga indywidualny rowój dziecka.
  • Tworzy warunki do wielostronnego, intensywnego uczestnictwa dzieci w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata.
  • Organizuje różnorodne sytuacje wychowawczo – edukacyjne.
  • Utrzymuje prozdrowotne warunki wychowania i nauczania stosowne do możliwości psychofizycznych wychowanków.
  • Upowszechnia wiedzę ekologiczną wśrod dzieci oraz kształtuje wlaściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.
  • Tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające nabywaniu dojrzałości i gotowości podjęcia przez dziecko nauki w szkole.
  • Kształtuje postawę patriotyczną, poprzez budzenie poczucia tożsamości narodowej i przynależności państwowej.
  • Przedszkole uznaje prawo do religijnego wychowania dzieci na życzenie rodziców organizuje naukę religii. Zajęcia odbywają się dla dzieci 6- letnich , dwa razy w tygodniu po 30 minut. Dzieci, których rodzice nie wyrażają zgody na uczestnictwo w zajęciach religii, mają zapewnioną opiekę wychowawczą.
  • Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole.

 

Informacje o artykule

Data utworzenia: 16.10.2018
Lista załączników: Brak załączników
Liczba wyświetleń: 37
Dodał: Administrator
Edytował: Administrator
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
16.10.2018
08:48:07
edycja
Administrator
Oferta edukacyjna
16.10.2018
08:47:51
dodanie
Administrator
Oferta edukacyjna